Aanmelden 

  
Kunst is iets kunnen
Grondelaers Olav - Laatst gewijzigd op Vrijdag 19 Jun 2009

Voordat je iets kunt, bijvoorbeeld als muzikant of woordkunstenaar, moet je een bepaalde weg afleggen, iets leren dus. Die weg moet leer-rijk zijn, letterlijk: wij willen je het leren in al zijn rijkdom aanbieden.

Kinderen, jongeren en volwassenen die een bepaalde kunst willen beheersen worden in de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW) opgevangen door leerkrachten die opgeleid zijn om jou of je kind de juiste weg aan te bieden om iets te leren kunnen.

In de HAMW gaan we uit van het principe dat “ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is”: we bieden onderwijs op maat aan. Onderwijs op maat: voor elke leerling afzonderlijk wordt die weg gekozen die volgens ons voor hem of haar de beste weg is.

“Hier leert mijn zoon of dochter een bepaalde tekst zeggen of een bepaald muziekstuk spelen” is een veelvoorkomende opvatting over een Academie. Dat klopt, maar om dat doel te bereiken komt er nog wat meer kijken dan alleen maar wat nootjes of tekst inlepelen. Zoiets vraagt gedrevenheid, van leerling én leerkracht.

Hoe helpen we je die weg af te leggen van willen over leren naar kunnen? Onze leerkrachten hechten veel belang aan een goede beheersing van het lichaam: alleen iemand die letterlijk recht in zijn  schoenen staat kan zijn toehoorder overtuigen van zijn kunnen. Daarnaast brengen zij de technische kennis bij die nodig is om tot kunst over te gaan.
“Eerst leren dribbelen en dan pas een match spelen” is niet voor niets één van de motto’s van onze Academie. Voordat je echt van kunst kan spreken, moet die techniek omgebogen worden tot iets groters, iets dat ontroert of opjut, iets dat rust of juist onrust brengt. En dat is ons einddoel: een mooi evenwicht bereiken tussen die technische en emotionele bagage.

Maar er is meer. Terwijl je jezelf ontplooit, brengen we je in contact met andere muzikanten of woordkunstenaars waarmee je een orkest of gezelschap gaat vormen. Want ook dat vinden we belangrijk in onze Academie: mensen leren omgaan met elkaar en harmonie zoeken. En geloof ons: het geeft een geweldige kick als het allemaal samen kli(n)kt.

“Kunst beoefenen maakt slim”. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die met muziek en woord bezig zijn beter scoren op school. Maar laat ons daar vooral van maken: “Kunst beoefenen maakt slim, sociaal en sterkt het zelfvertrouwen!”

Welkom in onze Academie !

 Lees meer ...