Aanmelden 

  
Uitleg bij de vakken
Laatst gewijzigd op Vrijdag 31 Aug 2018

Arrangeren
Hier leren we bestaande muziek herschrijven voor andere instrumenten. Misschien maken we van een pianostuk een blaaskwartet; of van een popnummer een instrumentale versie voor eender welke bezettng... Natuurlijk is de kennis van de verschillende instrumenten heel belangrijk hier. We werken naar concerten waar de arrangementen door leraars of leerlingen worden uitgevoerd.

Begeleidingspraktijk
In deze cursus gaan we creatief aan de slag met ons instrument,. Waar we in de instrumentles vertrekken vanuit een uitgeschreven par tuur, krijgen we in BP veel minder concrete informatie. De focus zal in het begin van de lessen vooral op akkoorden liggen. Am, Bb, F... Een eenvoudige melodie met daarboven akkoordsymbolen zal het uitgangspunt voor de lessen vormen. We leren popmuziek spelen uit zowel de hit charts als muziek die je zelf leuk vindt. We ontdekken verschillende begeleidingsvormen en -patronen uit verschillende stijlperioden en leren deze toepassen in verschillende contexten. Geleidelijk aan breiden we ons begeleidingenpalet uit en verkennen we andere stijlen Naast het spelen van muziek met letterakkoorden is improvisatie een element wat zeker niet mag en kan ontbreken in de les BP. Geleidelijk aan leer je ook samenspelen met andere instrumenten.

Begeleidingspraktijk JPR
Pianisten en gitaristen kunnen ook het vak begeleidingspraktijk volgen i.p.v. ensemble: hier leer je hoe je iemand in diverse stijlen kan 'begeleiden'.

Compositie
In deze cursus leer je muziek schrijven. We vertrekken van eenvoudige muzikale bouwstenen waarmee iedereen aan de slag kan, en zo maken we van het begin zelf echte stukken. Al doende leren we heel wat over hoe muziek "werkt", en ontwikkelen we onze eigen stijl. Natuurlijk bestuderen we ook de verschillende instrumenten, waarvoor we schrijven. Elk jaar is er een concert waarop de composities door leraars worden uitgevoerd en opgenomen.

Compositie JPR
Leer zelf een muziekstuk schrijven naar het voorbeeld van een jazz-standard of wat er in singer-songwriting gebeurt. Arrangeer je eigen popsong zodat hij goed klinkt in je eigen rock- of jazzband.

Ensemble JPR
Bij dit vak wordt er samengespeeld in een band: een jazzkwartet, bigband, vocaal ensemble, een pop- of rockband... Je leert hoe je in groep een song goed kan laten klinken, hoe je moet begeleiden of hoe je een solo speelt. Hier kan je dus eigenlijk toepassen wat je in de instrumentles geleerd hebt.

Geluidsleer en Opnametechnieken
Het vak Geluidsleer en opnametechniek wordt ingedeeld in blokken van 1 schooljaar. Leerlingen uit klassiek en JPR zitten hier samen. De leerinhoud in deze cursus beperkt zich niet tot enkel stukjes opnemen met bijvoorbeeld opname-programa’s als audacity, maar ook werken met muzieknotatie-programma’s zoals Musescore, studie-apps zoals Irealpro en Amazing Slow Downer. Een basis voor muziek-productie wordt gelegd. In de volgende 2 schooljaren wordt op muziekproductie intensief in gegaan.

Groepsmusiceren
Er gaat niets boven samen musiceren! Vanaf graad 3 speel je wekelijks 1 uur met je vrienden en vriendinnen in grote homogene groepen (koor, strijkorkest, big band, flutechoir...) Je leert er naar elkaar luisteren, spelen onder een dirigent en je staat regelmatig op het podium. Als je de smaak te pakken hebt, krijg je vanaf graad 4 de kans om samen te spelen in kleinere groepjes (kamermuziekgroepen, jazzensembles, combo’s, ...) en ervaar je hoe het voelt om muzikaal met elkaar te kunnen communiceren, zonder woorden. Top!

Muzieklab
Vanuit onze eigen ervaringen gaan we op zoek naar de geheimen van de muziek. Hoe werkt muziek eigenlijk? Uit welke bouwstenen is muziek opgebouwd? Als we voldoende inzicht verwerven in deze werking, kunnen we dan zelf een muziekstuk componeren? Of een bestaand stuk bewerken (arrangeren) voor de instrumenten van onze klas? Hoe moet de par tuur van de dirigent er dan best uitzien? Onze leesvaardigheid wat onderhouden is waarschijnlijk ook niet slecht. Kortom, in muzieklab zoeken we samen naar antwoorden op al onze vragen en bereiden we ons voor op de verschillende keuzemogelijkheden van niveau 4.

Muzieklab JPR
Met gebruik van je eigen instrument leer je omgaan met de kleine bouwstenen van de muziek: harmonie, ritmiek en melodie. Je leert hoe je muziek kan analyseren en interpreteren. Het is dus zowel een denk- als een doe-vak.

Muziektheorie
In dit vak leer je alles over de akkoorden waaruit muziek is opgebouwd. Zo bestudeer je van binnenuit hoe muziek "werkt". Natuurlijk duiken we flink in de theorie, maar we zorgen er altijd voor dat die wordt toegepast zodat ze echt tot leven komt! We schrijven oefeningen, analyseren bestaande muziek van bekende componisten om te zien hoe die gemaakt is, en schrijven ook zelf al eens een kleine compositie.

Muziektheorie JPR
We bouwen verder op de stof die we in de derde graad bij muzieklab hebben geleerd en gaan dieper in op onderwerpen zoals harmonie, analyse, arrangement, improvisatie, ritmiek, akkoord-toonladder-relatie, compositie,... Het is inhoudelijk een breed overkoepelend vak dat steeds gekoppeld is aan de praktijk van de ensembles en/of instrumentles en rekening houdt met de interesses van de leerlingen.