Aanmelden 

  
Alternatieve leercontext
Laatst gewijzigd op Vrijdag 31 Aug 2018

Een alternatieve leercontext is een vorm van opleiding complementair aan de leeractiviteiten van de academie.
Dit is bijvoorbeeld mogelijk in de context van een socio-culturele vereniging (fanfare, harmonie, koor, theatervereniging).
De leerling neemt deel aan de werking van die vereniging met de bedoeling bepaalde competenties te verwerven in plaats van deze in de academie te verwerven.
Bijvoorbeeld de competenties van het groepsmusiceren worden verworven in de vereniging in plaats van in het vak groepsmusiceren op de academie.
De academie maakt een toetsingsinstrument waaraan de vereniging die de alternatieve leercontext wil aanbieden, moet voldoen.

Meer info hierover volgt snel.