Aanmelden 

  
Houtblazers
Laatst gewijzigd op Zondag 26 Apr 2015

Blokfluit
De blokfluit behoort tot de familie van de houtblazers. Hoewel de sopraanblokfluit het best gekend is, wordt de grotere altblokfluit meer bespeeld. Daarnaast bestaan er nog verschillende andere blokfluiten, gaande van het garklein flötlein van 10 cm tot de grootbas van meer dan 3 meter.
Hobo
De hobo is in de 17de eeuw ontstaan uit de schalmei. Later kreeg de hobo enkele kleppen maar het duurde nog tot het eind van de 19de eeuw voordat de hobo zijn uiterlijk kreeg zoals we ze nu kennen. Belangrijk bij de hobo is het zogenaamde dubbelriet. In de 18de eeuw ontstonden hobo's van verschillende afmetingen, o.a. de althobo. Deze is groter en heeft in tegenstelling tot de hobo een peervormig uiteinde.
Dwarsfluit
Hoewel ze tegenwoordig uit metaal gemaakt is, behoort de dwarsfluit tot de familie van de houtblazers. De vroegere houten dwarsfluit kende geen kleppen. Je bespeelde het instrument door gaatjes te sluiten of te openen. Sinds het midden van de 19de eeuw heeft de moderne dwarsfluit wel kleppen waardoor het bespelen ervan veel makkelijker is geworden. Naast de gewone dwarsfluit komen ook nog de piccolo, altfluit en basfluit voor. De piccolo wordt voornamelijk van hout gemaakt en klinkt een octaaf hoger dan de gewone dwarsfluit. De klank is scherp en doordringend en kan gemakkelijk boven een heel orkest uitkomen. De altfluit en basfluit zijn groter dan de dwarsfluit.

Vingerzettingen

Klarinet
De klarinet heeft een zeer grote toonomvang; dat wil zeggen dat je er zowel hele hoge, ietwat schrille als hele lage, warme noten op kan spelen. Ze heeft ook grote mogelijkheden qua volume, van een onhoorbaar ppp (zeer stil) tot een trompetachtig fff (zeer luid). En je kan een klarinet op heel wat verscheidene manieren laten klinken, van fluweelzacht tot onverbiddelijk. Kortom, een zeer veelzijdig instrument. Eens de goede mondstand gevonden, kan je al snel enkele noten spelen en tegen Kerstmis vast en zeker "Jingle bells". Met je klarinet kan je al vlug terecht in een jeugdorkest of harmonie en later zelfs in het symphonisch orkest. De klarinet wordt eveneens in de jazz gebruikt. Je kan er dus alle kanten mee op.

Vingerzettingen

Saxofoon
Ongeveer halverwege de 19de eeuw bouwde de Belgische instrumentbouwer Adolphe Sax (Dinant), een blaasinstrument met een enkelriet: de saxofoon. De saxofoon is een beetje een vreemd instrument. Ze heeft het mondstuk van een klarinet, de buis is van boven smal en wordt naar onderen toe steeds wijder, zoals bij de hobo. Bovendien heeft ze een enkel riet zoals de klarinet. Meestal wordt de altsax bespeeld, maar ook de sopraan, tenor en bariton komen geregeld aan bod.

Vingerzettingen