Aanmelden 

  
Regie Podiumkunsten
Laatst gewijzigd op Vrijdag 31 Aug 2018

Alle podiumprojecten komen tot stand onder leiding van een regisseur, wiens visie en regieconcept bepalend is voor de uiteindelijke vorm én het succes ervan. Wie meer dan 18 jaar is, kan zich bekwamen in het vak van regisseur.

Deze opleiding richt zich ondermeer tot cursisten en afgestudeerden uit het Deeltijds Kunstonderwijs maar ook tot geïnteresseerden uit de amateurkunsten, de socioculturele sector en het onderwijs.

De opleiding 'Regie podiumkunsten' wordt breder opgevat dan enkel toneelregie. Er is ook dans- en bewegingstheater, poëzie- en verteltheater, figurentheater, improvisatie, cabaret, multimedia, ...
Gedurende 3 schooljaren (3 lesuren per week) wordt aandacht besteed aan alle aspecten die het regisseren van een podiumproject met zich meebrengt om uit te monden in de publieke realisatie van een zelfgekozen project en dit in een professioneel kader.

SPELCOACHING (1u) :
try-out van geanalyseerde stukken en concepten - basisacteertechnieken en regieoefeningen
opwarmings- en concentratieoefeningen, improvisatie, uitwerking van een gekozen project
persoonlijk project met publieke opvoering in een professioneel kader

THEORIE VAN DE REGIE (1u)
dramaturgie - analyse- en conceptvorming
regie- en acteerstijlen - productieaspecten - technische aspecten
verdieping technische aspecten – juridische, financiële en organisatorische aspecten

THEATERGESCHIEDENIS (1u)
en analyse van bijgewoonde voorstellingen

Zowel in september 2018 en 2019 kan je starten in deze optie (niet in 2020)