Aanmelden 

  
FAQ nieuwe structuur
Laatst gewijzigd op Dinsdag 29 Mei 2018

Inschrijving

Hoeveel bedraagt het inschrijvingsgeld?
Jongeren        € 65
Verminderd tarief    € 42
Volwassenen        € 307
Verminderd tarief    € 129

Welke kosten zijn er nog behalve het inschrijvingsgeld?
Per leerling wordt maximaal éénmaal € 3 aangerekend als administratiekosten. Een instrument, toebehoren, studieboeken zijn ten koste van de leerling zelf.

Hoeveel inschrijvingsgeld betaalt een leerling die inschrijft voor een tweede optie of een tweede muziekinstrument?
Een regelmatige leerling betaalt inschrijvingsgeld voor elk domein (= muziek, woord) waarvoor hij zich inschrijft, ongeacht het aantal opleidingen dat hij in dat domein volgt. Voor de bijkomende opleiding is hij dus geen bijkomend wettelijk inschrijvingsgeld verschuldigd.

Bestaat er een kans dat ik mij niet kan inschrijven voor een bepaalde optie of vak?
Als de capaciteit voor een bepaalde opleiding bereikt is, zal je bij inschrijving hierover geïnformeerd worden. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst en krijgt ook meer informatie over alternatieven.

Als ik voor 1 juli ingeschreven ben en betaald heb, wat houdt die voorrang dan in?
Je hebt enkel voorrang voor de studierichting en optie waarvoor je dit schooljaar ingeschreven was. Je hebt voorrang op alle nieuwe leerlingen om een plaatsje te krijgen. Na 1 juli telt de datum van inschrijving voor alle leerlingen (ook de nieuwe) om je voorrang tov iemand anders te bepalen. 

Welke vakken kan ik zonder muzikale opleiding volgen?
Geluidsleer en opnametechnieken, net als muziekgeschiedenis kan je als vrije leerling volgen. Voor muziekgeschiedenis is kennis van noten lezen niet nodig. Voor geluidsleer en opnametechnieken wel.


Initiatie en suzuki

Ik ben 5 jaar, maar zit in het eerste leerjaar. Mag ik initiatie volgen?
Ja, dat mag. Van zodra je in het eerste leerjaar zit, kan je je inschrijven voor initiatie.

Ik ben al 7 jaar, maar zit in het eerste leerjaar, bij welke groep initiatie moet ik aansluiten?
In principe bij allebei, overleg best eens met de leerkracht.

Ik ben ouder dan 7 jaar, mag ik nog initiatie volgen?
Dat mag (max. tot 11 jaar), maar vanaf 8 jaar (of waanneer je in het derde leerjaar zit) start je best in graad 2.

Mag een ouder bij in de les initiatie blijven?
Dat kan (nog) niet. Voor kinderen met speciale noden, probeert de academie vanaf volgend jaar een apart aanbod te voorzien.

Kan je ook al instrumentles volgen op 6 of 7 jaar?
Neen, je kan enkel inschrijven voor suzuki viool in Diest (beperkte plaatsen, in volgorde van aanmelden). Het is wel zo dat je in de initiatie heel veel zelf zal mogen spelen op allerlei instrumentjes en je zeker zal kennismaken met alle instrumenten die je vanaf 8 jaar kan leren.

Wat is suzuki viool? Waar wordt het gegeven?
Je volgt samen met mama of papa les in de Suzukiklas (enkel in Diest) waar je vioolles krijgt volgens de moedertaalmethode. Suzuki kan enkel voor viool gevolgd worden op woensdagnamiddag in Diest.


Graad 2 muziek

Ik ben 7 jaar, maar zit in het derde leerjaar. Mag ik in graad 2 starten?
Ja, dat mag. Van zodra je in het derde leerjaar zit, kan je starten in graad 2.

Ik ben ouder dan 8 jaar. Mag ik in graad 2 starten?
Ja, dat mag. Tot je 15 jaar bent, kan je starten in graad 2 jongeren. Hopelijk komt er nog een apart aanbod voor de 2de graad voor 12- tot 15 jarigen, maar op dit moment is dat nog niet voorzien. Er wordt op departementsniveau nog over onderhandeld.

Ik ben nog geen 15 jaar maar wil aansluiten bij de klas muziekatelier volwassenen, kan dat?
Dat hangt ervan af en moet besproken worden met de leerkracht en op het secretariaat.

Kan ik in 2 verschillende vestigingsplaatsen 1u muziekatelier volgen?
Neen dat kan niet. Je volgt beide uren ofwel aaneensluitend ofwel verspreid over 2 dagen, maar dan wel bij dezelfde leerkracht in dezelfde vestigingsplaats.

Kan ik instrumenten proberen vooraleer een keuze te maken?
Je kan inschrijven voor proeflessen in juni (zie hier op de website) of op 1 september instrumenten komen proberen in Aarschot of Diest.

Kan ik in het eerste jaar ervoor kiezen om nog geen instrumentles te volgen?
Neen dat kan niet. Je moet 3 uur per week les volgen en er is geen lesrooster met 3 uur muziekatelier.

Hoelang duurt een instrumentles? Speel ik dan die ganse tijd?
Een instrumentles duurt 1 uur. Je volgt met 3 of 4 leerlingen samen les. Je bent dus niet altijd zelf aan het spelen, maar ook aan het luisteren naar anderen. De bedoeling is wel dat je zoveel mogelijk samen les krijgt.

Ik wil hetzelfde instrument leren als mijn kind. Kan ik samen met mijn kind op hetzelfde uur instrumentles krijgen?
We raden dat niet aan. Lessen voor jongeren en volwassenen worden op een totaal andere manier gegeven, wat vooral ten nadele is van het kind.

Moet ik zelf een instrument hebben?
Om vooruitgang te maken, moet je thuis oefenen en dan heb je een instrument nodig. Overleg en bespreek dit eerst met de leerkracht en ga niet zomaar iets in de muziekwinkel kopen.

Kan ik voorlopig een instrument huren? Welk? Hoeveel bedraagt de huurprijs?
Een heel aantal instrumenten kunnen aan de academie gehuurd worden aan een supervoordelige prijs. Informeer op het secretariaat naar de mogelijkheden.


Graad 3 muziek

Ik wil een nieuw instrument leren, maar heb ooit al AMC gevolgd. Wat moet ik nu volgen?
Je kan vrijstelling krijgen op basis van (aantoonbare) verworven competenties. In welk jaar je kan starten, hangt af van het instrument dat je daarvoor al gevolgd hebt. Je kan dit best bespreken met de vakcoördinator (of het secretariaat).

Ik wil een nieuw instrument leren, maar heb ooit al AMC en AMT gevolgd? Wat moet ik nu volgen?
Ook hier kan je vrijstelling krijgen op basis van (aantoonbare) verworven competenties. In welk jaar je kan starten, hangt af van het instrument dat je daarvoor al gevolgd hebt. Je kan dit best bespreken met de vakcoördinator (of het secretariaat).

Ik wil na 1 of 2 jaar in graad 3 of 4 van lesrooster veranderen, kan dat?
Ja dat kan, zolang het behalen van je basiscompetenties daardoor niet in het gedrang komt. Of indien je bereid bent een jaar langer les te volgen om die basiscompetenties te behalen (dit kan slechts 1 keer). Het is niet de bedoeling om van lessenrooster naar lessenrooster te ‘hoppen’, maar als dat voor jou artistieke ontwikkeling een betere optie is, dan gaan we je daar zeker in ondersteunen.

Ik wil na 1 of 2 jaar in graad 3 van optie veranderen, kan dat?
Ja dat kan, maar je start dan terug in het eerst jaar van die optie. Eventuele vrijstellingen van ondersteuningsvakken bespreek je best met je instrumentleerkracht of vakcoördinator.

Ik wil graag een tweede instrument leren.
Dat kan, maar de kans is zeer klein dat dit lukt. Je kan pas een 2de instrument volgen als de leerlingen 1ste instrument een plaats hebben. Vermits de leerlingen van het eerste jaar (2.1) direct een instrument kiezen, is de kans quasi nihil dat er nog plaatsen vrij zijn.

Ik volg instrument in de optie klassiek. Ben ik verplicht om aan te sluiten bij het groepsmusiceren voor mijn instrument in de klassieke optie of mag dat ook in JPR (of omgekeerd)?
Neen dat hoeft niet. Je kan het uur groepsmusiceren ook in een koor of in een ensemble van de andere optie volgen. In een ander ensemble gaan spelen, moet altijd met toestemming van de directie. Overleg eerst met de vakcoördinator.

Ik zit nu in middelbare graad (volg AMC of AMT), maar voor instrument nog in de lagere graad, naar welk jaar moet ik volgend jaar? Is zogenaamd ‘schuinzitten’ (over 2 graden) nog mogelijk vanaf 1 september 2018? 
Neen. Een leerling kan zich voor zijn opleiding slechts in één graad bevinden. Om naar een volgende graad over te gaan moet een leerling immers de einddoelen van de vorige graad bereikt hebben. Een leerling is dus volledig geslaagd of niet geslaagd. Voorheen was het mogelijk dat een leerling voor het vak instrument in de lagere graad bleef overzitten en het vak algemene muziekcultuur in de middelbare graad volgde. Dat zogenaamde ‘schuinzitten’ is niet langer mogelijk. Dit moet leerling per leerling bekeken worden, informeer je bij de vakcoördinator.

Kan ik zelf kiezen uit de verschillende ensembles voor groepsmusiceren?
Niet helemaal. Je kan met je gitaar in principe niet terecht in het flutechoir en in het strijkorkest zitten …wat dacht je… strijkers. Maar af en toe gebeurt het wel dat er “een vreemde eend in de bijt” zit. Dit is eerder een uitzondering en kan enkel in overleg met de betrokken leerkracht, vermits het een enorme aanpassing van de partijen vraagt. We raden iedereen aan samen te spelen met je eigen instrument, daarvan leer je het meest, maar je kan er ook voor kiezen in het koor te gaan zingen.
In een ander ensemble gaan spelen, moet altijd met toestemming van de directie. Overleg eerst met de vakcoördinator.


Graad 4 muziek

Wat is precies het verschil tussen uitvoerend en creërend muzikant?
In de optie Vertolkend Muzikant ligt de nadruk op het verder leren bespelen van je instrument, je verfijnt voortdurend je techniek en werkt aan je muzikale expressie. Wil je eerder zelf muziek maken, componeren, arrangeren, improviseren of buiten de lijntjes kleuren, dan kies je in samenspraak met je leerkrachten misschien voor de optie Creërend Muzikant. In deze optie ‘componeer, ontwerp, creëer … je een aantal werken per jaar die ook uitgevoerd worden. De vakken die je volgt staan in functie van dit ‘creëren’. 

Wat is het verschil tussen muziektheorie, arrangeren en componeren?

Muziektheorie
In dit vak leer je alles over de akkoorden waaruit muziek is opgebouwd. Zo bestudeer je van binnenuit hoe muziek “werkt”. Natuurlijk duiken we flink in de theorie, maar we zorgen er altijd voor dat die wordt toegepast zodat ze echt tot leven komt! We schrijven oefeningen, analyseren bestaande muziek van bekende componisten om te zien hoe die gemaakt is, en schrijven ook zelf al eens een kleine compositie. 

Muziektheorie JPR
We bouwen verder op de stof die we in de derde graad bij muzieklab hebben geleerd en gaan dieper in op onderwerpen zoals harmonie, analyse, arrangement, improvisatie, ritmiek, akkoord-toonladder-relatie, compositie,…  Het is inhoudelijk een breed overkoepelend vak dat steeds gekoppeld is aan de praktijk van de ensembles en/of instrumentles en rekening houdt met de interesses van de leerlingen.

Arrangeren
Hier leren we bestaande muziek herschrijven voor andere instrumenten. Misschien maken we van een pianostuk een blaaskwartet; of van een popnummer een instrumentale versie voor eender welke bezetting… Natuurlijk is de kennis van de verschillende instrumenten heel belangrijk hier. We werken naar concerten waar de arrangementen door leraars of leerlingen worden uitgevoerd.

Compositie
In deze cursus leer je muziek schrijven. We vertrekken van eenvoudige muzikale bouwstenen waarmee iedereen aan de slag kan, en zo maken we van het begin zelf echte stukken. Al doende leren we heel wat over hoe muziek “werkt”, en ontwikkelen we onze eigen stijl. Natuurlijk bestuderen we ook de verschillende instrumenten, waarvoor we schrijven. Elk jaar is er een concert waarop de composities door leraars worden uitgevoerd en opgenomen. 

Compositie JPR
Leer zelf een muziekstuk schrijven naar het voorbeeld van een jazz-standard of wat er in singer-songwriting gebeurt. Arrangeer je eigen popsong zodat hij goed klinkt in je eigen rock- of jazzband. 

Als ik in graad 3 al 1 van bovenstaande vakken heb gevolgd, kan ik dat dan in graad 4 nog verder doen?
Jazeker, dit is een vak dat wel in groep gegeven wordt, maar waar je op je eigen tempo werkt.

 

Afgestudeerden Muziek

Kunnen leerlingen die afstudeerden in de optie instrument herinstromen in de nieuwe structuur met hetzelfde muziekinstrument?
Herinstroom in de studierichting vertolkend muzikant in dezelfde optie met hetzelfde instrument is niet mogelijk. Deze leerlingen kunnen in principe wel in dezelfde optie en met hetzelfde muziekinstrument herinstromen in de studierichting creërend muzikant als dit aansluit bij zijn leervraag en potentieel. Voor slagwerk kan dat anders zijn.

Kunnen leerlingen die in de optie samenspel afstudeerden herinstromen in de nieuwe structuur met hetzelfde muziekinstrument?
Ja. Leerlingen die afgestudeerd zijn in de optie samenspel, hebben mogelijks bepaalde competenties nog niet verworven. De academie gaat na of dat het geval is en kan de leerlingen laten instromen in de studierichting vertolkend muzikant of in de studierichting creërend muzikant.


Alternatieve leercontext

Komen alle leerlingen in aanmerking voor de alternatieve leercontext?
In principe kunnen alle leerlingen een vraag richten aan de directeur. De regelgeving legt geen specifieke voorwaarden voor de leerlingen op. Wil een leerling van de mogelijkheid gebruik maken en voldoet de alternatieve leercontext aan de voorwaarden die het schoolbestuur vooropstelt, dan vraagt de leerling dit bij het begin van het schooljaar aan.

Komen alle verenigingen/instanties in aanmerking voor de alternatieve leercontext?
Neen, zij moeten voldoen aan de voorwaarden door de school opgenomen in het toetsinstrument. Opleidingen van publieke of private verstrekkers komen niet in aanmerking, wel verenigingen als fanfares en harmonies, koren, theatergezelschappen, …