Stemming

Opgelet, bescherm je oren.
Zet het volume van je luidsprekers op nul voor je begint.

Merk op hoe de zweving, veroorzaakt tussen de twee verschillende tonen, vertraagt als je dichter in de buurt komt van de referentietoon. Als de zweving verdwenen is zijn de tonen gelijk. Zoek dit effect op als je samen speelt.